Tolken op afstand

Op afspraak, afroep (on demand) of tijdens videoconferentie

Tolkgebruikers tolken op afstand

Tolken op afstand kan op afspraak, afroep (on demand) of een videoconferentie. Bij afspraak of tijdens een videoconferentie maken tolkgebruikers vooraf een afspraak en bij afroep niet, dan maken de tolkgebruikers direct contact met een stand-by tolk.

Voorbeelden tolken op afstand

Screenshot tolken op afstand

Tolken op afstand heeft drie varianten: op afroep, afspraak en videoconferentie. In het ondertitelde filmpje hierboven staan er voorbeelden van. In het eerste voorbeeld vraagt een dove man een tolk op afstand (op afspraak) aan via Tolkmatch waarna hij zich voorbereidt op de tolksessie. In het tweede voorbeeld vraagt een slechthorende man direct een schrijftolk op afstand (op aanvraag) aan als hij zijn collega niet goed verstaat. In het laatste voorbeeld voert een plotsdove man in Amsterdam een videoconferentiegesprek met zijn horende collega in Groningen via een tolk Nederlands met Gebaren.

 

Vergoeding

Vergoeding
Bernd legt uit over vergoeding van teletolken

Een tolk op afstand kan een schrijf- of een gebarentolk zijn. Een tolk op afstand wordt vergoed viaĀ werkurenĀ ofĀ onderwijsurenĀ van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of via leefurenĀ in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO,Ā uitgevoerd door Tolkcontact.

 

Tolk op afstand (TOA)

[youtube videoid=”X53JSKz8pCw”]

Bij ā€˜tolk op afstandā€™ (TOA) is een tolk niet fysiek aanwezig bij een persoon of meerdere personen waarvoor hij of zij tolkt. De gesprekspartners kunnen zich allen op verschillende locaties bevinden, bijvoorbeeld de dove persoon op kantoor en de horende persoon thuis. De gesprekspartners kunnen ook bij elkaar in dezelfde ruimte aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer een docent en een leerling een gesprek met elkaar voeren in een klaslokaal. De ‘tolk op afstand’ is dan altijd aanwezig op een andere locatie; in de zogehetenĀ tolkruimte.

 

Voorbeeld tolk op afstand

[youtube videoid=”c_pPywvCW4M”]

Stel, je hebt over een tijdje een afspraak met de dokter. Normaal vraag je dan een tolk aan die bij jouw gesprek met de dokter aanwezig is. Maar in plaats daarvan vraag je nu een ‘tolk op afstand’ aan. Jij en de dokter zitten bij elkaar in dezelfde kamer. Je neemt zelf een laptop mee met luidspreker(s), camera en microfoon, of een goede mobiele telefoon. Dan kunnen de dokter en jij een gesprek voeren, waarbij de dokter luistert naar de teletolk en jij naar de tolk kijkt. Die teletolk is een geregistreerde tolk. De teletolk kan ook je eigen vaste tolk zijn.