Kwaliteitscriteria voor tolken

Kwaliteitscriteria voor tolken

Tolk Gerdinand Wagenaar

Tolken moeten beschikken over geschikte communicatieapparatuur met Total Conversation, de juiste tolkvaardigheden en een goed ingerichte tolkruimte.

 

Kwaliteitscriteria

Screenshot kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria zijn gemaakt op basis van onderzoek naar ervaringen van tolkgebruikers en tolken. Het is belangrijk dat zij en teletolkdienstverleners deze criteria naleven voor een goede kwaliteit tijdens het teletolken.

 

Onderdelen kwaliteitscriteria

afbeelding van verbinding met schakels

De vierkantjes in de afbeeldingen hierboven zijn onderdelen van de kwaliteitscriteria. Als één onderdeel onvoldoende kwaliteit levert, dan is er geen optimale teletolksessie en is deze dus het zwakste schakel. Een rood vierkantje betekent dus een onvoldoende onderdeel.

Het is belangrijk om te realiseren dat de verschillende onderdelen van de kwaliteitscriteria opgesteld zijn als schakels in een ketting. Wanneer één schakel onvoldoende kwaliteit levert of niet (goed) functioneert, kan het een groot nadelig effect hebben op de totale kwaliteit van de teletolksessie. Dat is de zwakste schakel in de teletolkketting. Bijvoorbeeld wanneer het beeld, dat een tolkgebruiker van een tolk ziet, wazig is bij beweging doordat de webcam van de tolk een te lage framerate (aantal beeldjes per seconde) heeft. Of er wordt geen gebruik gemaakt van een Total Conversation-applicatie, maar videobeeldbelsoftware zonder Real Time Text (RTT). Dan is het typen van moeilijke woorden of namen niet mogelijk is (als vervanging of aanvulling bij vingerspelling). Ook al heeft de tolk dan een goede internetverbinding en optimale verlichting, de matige kwaliteit van de webcam van de tolk en het ontbreken van RTT leiden tot een lagere kwaliteit van de dienstverlening.