Richtlijnen bij tolken op afstand

Voorbereiding techniek

Screenshot verbinding

 • Gebruik alleen een Total Conversation-communicatieapparaat of programma.
 • Controleer de verbinding op de tolkenlocatie.
  • Is er internet aanwezig?
  • Kun je je aanmelden op het (draadloze) netwerk?
  • Is de snelheid minimaal 512 kilobits per seconde (0,5 Mbps) upload en download? Dit kan je testen met de Speedtest wanneer jouw Total Conversation-apparaat geen eigen internetsnelheidsmeter heeft.
 • Bel het loopback testnummer om te controleren of de video, audio en real-time tekst naar behoren werken. Doe dit op tijd, zodat er nog tijd is voor eventuele maatregelen om de verbinding te verbeteren.
 • Indien nodig; vraag hulp van de technische dienst of IT-helpdesk om het internet op de tolklocatie geschikt te maken voor Total Conversation en Tolk op Afstand. De Tolk op Afstand-dienst kan op haar website instructies plaatsen, zoals het document Techniek voor Tolk op Afstand (PDF), voor de technische dienst of IT-helpdesk hoe zij het netwerk toegankelijk kunnen maken voor gebruik van Total Conversation.
 • Wanneer het bellen met het loopback testnummer succesvol is verlopen, ben je klaar voor Tolk op Afstand!

 

Voorbereiding tolksessie

 • Stuur zoveel mogelijk informatie van tevoren naar de tolk over de tolksituatie. Je kunt bijvoorbeeld bij vergadering de notulen en agenda een week voor de vergadering mailen.
 • Maak 15 minuten voor aanvang verbinding met de tolk en controleer samen met de tolk:
  • Is het beeld goed en duidelijk?
   • Verbinding storingsvrij en stabiel?
   • Voldoende licht zodat de tolk jou goed kan zien?
   • Is tolk duidelijk te zien?
   • Is het beeld vloeiend?
  • Is het geluid goed en duidelijk te ontvangen voor de tolk?
   • Is de microfoon goed geplaatst zodat alle gespreksdeelnemer(s) te horen zijn voor de tolk?
 • Is in het geval van stemtolken de tolk goed en duidelijk te horen voor de horende gespreksdeelnemer(s)?
 • Kan de tolk jou goed zien om je gebaren af te lezen? (bij gebarentaal)
 • Leg uit hoe Tolk op Afstand werkt aan de gespreksdeelnemer(s) van de tolksessie, wanneer je denkt dat dat nodig is.
  • De tolk is verbonden met Total Conversation, dus beeld, geluid en tekst.
  • Laat de microfoon zien waar mensen in moeten praten.
  • Leg uit dat tolk geen gesprekspartner is en een geheimhoudingsplicht heeft.
 • Indien mogelijk, beweeg de camera (van het communicatieapparaat) rond om de tolk op afstand de omgeving te laten zien, zodat de tolk inzicht krijgt waar het gesprek zich afspeelt en waar de gesprekspartner(s) zit(ten).
 • Informeer de tolk over de te tolken situatie indien er geen informatie tevoren is gestuurd naar de tolk.
  • Waar is het gesprek?
  • Wat is het onderwerp en het doel van het gesprek?
  • Wie zijn de gespreksdeelnemers? Laat deze deelnemers eventueel zelf hun naam doorgeven aan de tolk.

 

Samenwerking met tolk

 • Spreek van tevoren goed af hoe de tolk kan onderbreken wanneer hij/zij iets niet kan volgen.
  • Tolk onderbreekt: De tolk zal via de luidsprekers aan de horenden vragen om langzamer te praten of iets te herhalen.
  • Jij onderbreekt wanneer de tolk aangeeft het niet te kunnen volgen. Jij vraagt dan aan de horenden om herhaling of verduidelijking.
 • Spreek af met de tolk of de tolk mag ingrijpen bij technische problemen of dat jij de problemen zelf oplost.
 • Houd in de gaten of de tolk in staat is om alles te volgen. Dat zal de tolk ook voor jou doen.
 • De tolk zal altijd via Real-Time-Tekst te bereiken zijn in geval van problemen met beeld en/of geluid.
 • Als de verbinding onverwacht wordt/is verbroken, moet jij de verbinding weer opzetten (contact maken met de tolk). De tolk zit klaar om de nieuwe verbinding te accepteren.
 • Als er problemen zijn met het geluid, volg dan de aanwijzingen van de tolk op. Dat kan via gebaren of tekst.
 • Neem regelmatig tolkpauzes; na 20 minuten of een andere tijd in overleg met de tolk.
 • Wanneer de tolksessie is afgelopen, geef duidelijk aan bij de tolk dat het is afgelopen. Verbreek daarna pas de verbinding.