Dienstverleners

Dienstverleners moeten beschikken over geschikte communicatieapparatuur met Total Conversation, competente teletolken inzetten en zorgen… Meer info voor dienstverleners

Tolken

Tolken moeten beschikken over geschikte communicatieapparatuur met Total Conversation, de juiste tolkvaardigheden en een goed ingerichte tolkruimte… Meer info voor tolken

Tolkgebruikers

Tolkgebruikers gebruiken een gebaren- of schrijftolk. Zij zijn doof, slechthorend (SH), horend of hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS)… Meer info voor tolkgebruikers

Wat is teletolken?

Teletolken is een algemene en overkoepelende benaming voor verschillende vormen van tolken op afstand (Grieks: tele). Teletolken is verder onder te verdelen in… Wat is teletolken?