Verbinding en Netwerk

De gebruikers van de tolken en dienstverleners eisen dat de criteria opgevolgd worden om een goede en betrouwbare teletolk dienst te gebruiken. En zo is het niks anders dan logisch dat er van de tolkgebruikers ook worden verwacht dat zij deze criteria ook opvolgen. Het is wel zo dat deze gebruikerscriteria minder zwaar zijn dan… Continue reading Verbinding en Netwerk