Gebruik van teletolkdiensten

Voorkeursprofielen

De teletolkdienstverleners voor telecomtolken en tolken op afstand moeten de keuze voor het inzetten van een gebaren- of schrijftolk zo eenvoudig mogelijk maken:

 • Gebruik voorkeursprofielen waarbij teletolkdienstgebruikers voorkeuren voor het gebruik van gebaren, spraak en/of tekst kunnen aangeven. Dit maakt het mogelijk om gebruikers automatisch te verbinden met de communicatievorm en tolk van zijn of haar voorkeur.

 

Gebruik dienst telecomtolken

In de Telecomwet is bepaald dat telecomtolkdiensten een ‘gelijkwaardige toegang voor eindgebruikers met een fysieke beperking’ dienen te realiseren. Wanneer we aan horende gelijkwaardige spraaktelefonie als referentie nemen, dan gelden de volgende punten:

 • Elke dienst die per spraaktelefoon mogelijk is, moet ook mogelijk zijn via de telecomtolkdienst. Bijvoorbeeld bellen via of met IVR-systemen (telefoonmenu’s), antwoordapparaten, servicenummers en 112.
 • De telecomtolkdienstverlener zorgt dat de telecomtolkdienstgebruiker kan bellen met en gebeld kan worden door iedere reguliere spraaktelefoongebruiker.
 • Kosten mogen niet hoger zijn dan de directe belkosten die gemaakt worden wanneer hetzelfde gesprek via een spraaktelefoon wordt gevoerd.
 • Gebruik van Real-Time-Tekst en video mag niet in rekening gebracht worden aan de gebruiker.
 • De wachttijd in de wachtrij mag niet in rekening worden gebracht.
 • Nummerherkenning bij de telecomtolkdienstgebruiker moet het nummer van de spraaktelefoongebruiker weergeven en niet dat van de telecomtolkdienst.
 • Nummerherkenning van de spraaktelefoongebruiker moet het nummer van de telecomtolkdienstgebruiker weergeven en niet dat van de telecomtolkdienst.
 • Indien de eindgebruiker nummerweergaveblokkering gebruikt, wordt deze niet doorgeven door de telecomtolkdienst.
 • Bij sluiting van de gebarentelecomtolkdienst, moet er automatisch doorverbonden worden met de teksttelecomtolkdienst. Ook wanneer een gebruiker een voorkeur voor Gebarentaal en gebarentolk in het voorkeursprofiel heeft staan.
 • Implementeer de mogelijkheid voor een automatische inschakeling van de telecomtolkdienst bij inkomende en uitgaande gesprekken. Op deze manier hoeft de telecomtolkdienstgebruiker alleen het gewenste spraaktelefoonnummer in te voeren.
 • Telecomtolkdienstgebruikers houden de controle over het gesprek; pas bij ophangen door de gebruiker wordt de verbinding met de telecomtolkdienst verbroken.

 

Gebruik dienst tolken op afstand

Wanneer een TOA-dienstverlener de dienst tolken op afstand (op afroep) wil leveren, is het belangrijk dat de keuze voor gebaren- of schrijftolken zo eenvoudig mogelijk is:

 • Gebruik voorkeursprofielen waarbij TOA-tolkgebruikers voorkeuren voor het gebruik van gebaren, spraak en/of tekst kunnen aangeven. Dit maakt het mogelijk om gebruikers automatisch te verbinden met de communicatievorm en het type tolk van zijn of haar voorkeur.

De hierboven genoemde criteria zijn te vinden in hoofdstuk 1 (Telecomtolkdienstverleners) en hoofdstuk 3 (Tolk op Afstand dienstverleners) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).