Techniek

Total Conversation

De telecomtolkdienstverlener is volgens de Telecomwet verplicht om minimaal te voldoen aan de standaarden en functionaliteit van Total Conversation. Ook de TOA-dienstverlener moet te voldoen aan de standaarden en functionaliteit van Total Conversation volgens de kwaliteitscriteria.

Om te garanderen dat de teletolkdienstverlener in staat is om met de verschillende Total Conversation-telefoons en systemen te communiceren, zijn er standaarden voor media codecs en media transport vastgelegd:

 • Het gebruik van Session Initiation Checklist (SIP) in combinatie met Session Description Checklist (SDP).
 • Voor de simultane overdracht van audio, video en Real-Time-Tekst wordt het Real-Time-Checklist (RTP) toegepast.
 • Voor audio geldt; minimaal de ondersteuning van ITU G711 a-law met 20 milliseconden packatisation. Daarnaast wordt ook ITU G729 (annex A) met packatisation van 20 of 40 milliseconden geadviseerd. Andere audiocodecs zijn optioneel.
 • Voor video geldt; minimaal de ondersteuning van H.263 met de minimale resolutie van 176 × 144 (QCIF) en 352 × 288 (CIF) met een framerate van 20 frames per seconde. En H.264 (AVC) met de minimale resolutie van 176 × 144 (QCIF) en 320 x 240 (QVGA) met een framerate van 20 frames per seconde Ondersteuning van MPEG-4 is optioneel.
 • Als bij een hogere videoresolutie te weinig bandbreedte is, dan moet de Total Conversation-apparatuur automatisch terugschakelen naar een lagere resolutie met behoud van de minimale framerate van 20 frames per seconde.
 • Gebruik van Real-Time-Tekst-communicatie met tekstpresentatie zoals gedefinieerd volgens ITU-T T.140 en transport volgens IETF RFC4103.

 

Verbinding en netwerk

Teletolkdienstverleners zijn verantwoordelijk voor een stabiele, veilige en betrouwbare internetverbinding waarmee de Total Conversation-communicatie ongehinderd over en weer wordt getransporteerd. De teletolkdienstverlener neemt daarbij de volgende punten in acht voor verbinding en netwerk:

 

Verbinding

 • Bandbreedte: reserveer per Total Conversation-gesprek minimaal 512 kilobits per seconde. De minimale bandbreedte voor Total Conversation-gesprekken is 384 kilobits per seconde.
 • Vertraging: de eind naar eind (peer to peer) vertraging van audio en video mag niet boven de 400 milliseconden uitkomen en voor Real-Time-Tekst is de vertraging maximaal 1000 milliseconden (1 seconde).
 • Packet loss: mag niet meer zijn dan 3% voor goede kwaliteit audio en niet meer dan 1% voor goede kwaliteit video. Om het effect van mogelijke packet loss voor Real-Time-Tekst te voorkomen moet standaard het bufferinterval op 300 milliseconden staan met twee generaties redundantie.

 

Netwerk

 • Het netwerk moet toegankelijk zijn voor SIP-signalering en voor media van en naar andere Total Conversation-netwerken en systemen
 • Het netwerk moet vindbaar zijn via DNS.
 • De SIP-proxy van het netwerk moet alle SIP-signalering ongehinderd doorlaten of correct afhandelen om SIP-handelingen uit te kunnen voeren. Elk SIP-bericht van een willekeurige gebruiker moet te ontvangen zijn.
 • SIP-berichten zoals REGISTER (na autorisatie), INVITE, CANCEL, BYE, MESSAGE, etc. mogen nooit geblokkeerd worden.
 • RTP media (audio, video en RTT), opgezet wordt naar aanleiding van de SIP-call setup, mogen niet geblokkeerd worden.
 • Eind naar eind interoperabiliteit en compatibiliteit: elke Total Conversation-telefoon moet kunnen bellen en gebeld kunnen worden via de teletolkdienst, ongeacht merk of leverancier.
 • Verbindingen met non-Total Conversation-communicatiesystemen (zoals Beeld telefoons) en netwerken worden alleen toegelaten via transcoding gateways die de media, transport en signalering omzetten van en naar Total Conversation.

Daarnaast is het volgende criterium aangaande netwerk alleen relevant voor de Telecomtolkdienstverlener:

   • Het netwerk moet vindbaar zijn via ENUM nummerplan bij gebruik van telefoonnummers.

 

De hierboven genoemde criteria zijn te vinden in hoofdstuk 1 (Telecomtolkdienstverleners) en hoofdstuk 3 (Tolk op Afstand dienstverleners) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).