Training van tolken

Goede en gekwalificeerde tolken

Tolken NGT, NmG en schrijftolk

Voor een goede teletolkdienst (telecomtolken en/of tolken op afstand) is het essentieel om goede en gekwalificeerde teletolken in te schakelen.

De teletolkdienstverlener:

  • Is verantwoordelijk voor training en bijscholing van de praktische, technische en ethische teletolkvaardigheden.
  • Zorgt er daarnaast voor dat de tolken continu trainingen blijven ontvangen over nieuwe ontwikkelingen van techniek, teletolkdienstverlening en de doven- en slechthorendengemeenschap.
  • Bewaakt en controleert de expertise en de kwaliteit van de tolken. Dit is de taak van de quality control manager.
  • Garandeert dat tolken gekwalificeerd zijn voor de teletolkdienst volgens de kwaliteitscriteria voor de teletolk zelf.
  • Traint tolken hoe om te gaan met de stress en emoties bij bepaalde moeilijke of traumatische gesprekken.
  • Zorgt voor psychische hulp en/of ondersteuning aan tolken waar nodig, bijvoorbeeld na emotioneel lastige of traumatische gesprekken.
  • Beschikt en instrueert de tolken over een duidelijke handleiding waarin achtergronden, checklistlen en omgangsvormen bij problematische gevallen staan omschreven.

 

De hierboven genoemde criteria zijn te vinden in hoofdstuk 1 (Telecomtolkdienstverleners) en hoofdstuk 3 (Tolk op Afstand dienstverleners) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).