Privacy en rechten

Privacy en rechten voor dienstverleners

Privacy

De privacy van teletolkgebruikers, teletolken en gespreksdeelnemers van teletolkgesprekken dient gewaarborgd te worden. Zowel de telecomtolkdienstverlener als de TOA-dienstverlener zijn hiervoor in gelijke mate verantwoordelijk.

De dienstverlener:

  • Controleert dat de tolken zich houden aan de zwijgplicht, zoals die ook gelden volgens de bestaande beroepscodes van schrijftolken en gebarentolken.
  • Garandeert 100% confidentialiteit van alle teletolkgesprekken en teletolksessies.
  • Neemt voorzorgsmaatregelen die het onmogelijk maken dat derden of andere tolken (aanwezig in het callcenter) de gesprekken (deels) kunnen volgen om te zorgen dat de gesprekken inderdaad vertrouwelijk blijven.
  • Deelt geen details van gesprekken met andere personen. Zaken als geheimen, zakelijke relaties, bankgegevens en vermoedelijke criminele activiteiten zijn en blijven vertrouwelijk. Ook tijdens het tolken opgedane informatie en/of feiten mag de teletolkdienst niet gebruiken en/of doorspelen aan derden.
  • Is verboden om tekst, audio en/of video van via de dienst getolkte gesprekken/sessies te registreren en/of op te slaan, behalve wanneer alle gesprekspartners hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. De reden voor het opslaan en/of registreren van het gesprek moet bekend worden gemaakt aan de gesprekspartners. Dit kan bijvoorbeeld voor kwaliteitscontrole, intern gebruik voor training van teletolken of om klachten te onderzoeken.

 

Juridisch gezien dienen we telecomtolken anders te benaderen dan tolken op afstand. Telecomtolken valt namelijk onder de Telecomwet, terwijl tolken op afstand valt onder de doventolkvoorziening voor leefuren, werkuren en/of onderwijsuren.

 

Juridisch / rechten Telecomtolkdienstverlener

  • De telecomtolkdienstverlener houdt zich aan de Telecomwet.
  • Een telecomtolkgesprek is juridisch gelijkwaardig aan een spraaktelefoongesprek. De plichten en rechten die gelden bij spraaktelefonie zijn ook van toepassing op telefoongesprekken via de telecomtolkdienst.

 

Juridisch / rechten TOA-dienstverlener

  • Een TOA-sessie is juridisch gelijkwaardig aan een live tolksessie. De plichten en rechten die voor dienstverleners gelden bij live tolksessies zijn ook van toepassing op TOA-sessies.
  • Aan opgenomen video en audio en opgeslagen teksten van TOA-sessies kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De hierboven genoemde criteria zijn te vinden in hoofdstuk 1 (Telecomtolkdienstverleners) en hoofdstuk 3 (Tolk op Afstand dienstverleners) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).