Organisatie

Wie werken er aan dit project mee?

Het project is een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Dovenschap en andere belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. Als belangenorganisaties hebben wij de handen ineen geslagen om het project tot een succes te maken. En het ministerie van VWS heeft de broodnodige subsidie verleend om dit onderzoeks- en pilotproject te kunnen starten.

De organisatie van het project

Het project is in januari 2012 gestart en loopt tot en met maart 2014. Het project wordt uitgevoerd door het projectteam, dat op verschillende manieren wordt ondersteund door de stuurgroep en de klankbordgroep.