Achtergrond

Komst van internet

Sinds de komst van internet is er veel veranderd. Vooral de laatste jaren is communicatie via internet enorm toegenomen. We mailen niet alleen meer, maar we communiceren ook steeds meer via spraaktelefonie over internet. De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren, met name steeds sneller en goedkoper internet en betere kwaliteit van webcameraā€™s, maakten de weg vrij voor videotelefonie over internet. Meer en meer mensen kregen daardoor makkelijk en relatief goedkoop toegang tot beeldtelefonie, waarmee zij met mensen over de hele wereld kunnen communiceren. Ook gebarentaalgebruikers konden profiteren van deze nieuwe communicatietechnologieĆ«n.

 

Teksttelefonie

Maar een grote groep plots- en laatdoven en slechthorenden kon tot voor kort niet mee profiteren van deze ontwikkelingen op communicatietechnologisch vlak, omdat het gebruik van tekst (chatten of Real-Time-Text) bij beeldtelefonie lang een marginale rol heeft gespeeld. De eerste gebruikers van beeldtelefonie konden prima gebruik maken van de combinatie van audio en video en hadden daar geen tekst bij nodig. Horenden konden uit de voeten met audio, doven hadden genoeg aan video. Dove en slechthorende mensen die niet goed kunnen horen en niet goed kunnen gebaren hebben teksttelefonie nodig.

 

Total Conversation bemiddelingsdienst

De komst in 2013 van een nieuwe telefonische bemiddelingsdienst met beeld- Ć©n tekstbemiddeling via Total Conversation brengt hier een enorme verbetering in. Met Total Conversation kan de telecommunicatie simultaan en zonder vertraging via beeldtelefonie, spraaktelefonie Ć©n teksttelefonie over internet verlopen. De technologische ontwikkelingen en Total Conversation maken eveneens Tolk op Afstand mogelijk, dat via beeld, geluid Ć©n tekst als aanvulling of vervanging van live tolken kan worden ingezet. Daarom is het juist nĆŗ zo belangrijk dat de teletolkdiensten voor Telecomtolken en voor Tolk op Afstand een goede en betrouwbare kwaliteit dienstverlening leveren en goed toegankelijk zijn voor zowel beeld- als tekstgebruikers. De kwaliteitscriteria die door het projectteam Kwaliteitscriteria TeleTolk zijn opgeleverd moeten het mogelijk maken dat telecommunicatie via beeld, geluid en tekst voor dove, slechthorende en taal- en/of spraakbeperkte personen nu ook daadwerkelijk toegankelijk wordt gemaakt.