Doel

Kwaliteitscriteria

Screenshot kwaliteitscriteria

Met de kwaliteitscriteria kunnen de nieuwe teletolkdiensten de wensen van gebruikers direct in de praktijk toepassen. De criteria moeten uiteindelijk leiden tot teletolkdiensten die een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis aan de samenleving bewerkstelligen. Die kwaliteit is in dit project bepaald door ervaringen van gebruikers te meten. In de pilotfase van het project is een platform voor teletolk opgezet waarmee uitgebreid testen zijn gedaan. De onderzoeksbevindingen staan in het document: Onderzoeksbevindingen tot en met 1 mei 2013.

 

Waarom het project Kwaliteitscriteria TeleTolk?

[youtube videoid=”1gBpHwBjW4A”]

Sinds 2013 heeft Nederland een nieuwe bemiddelingsdienst waarmee doven, slechthorenden, mensen met een taalontwikkelingsstoornis en horenden met elkaar kunnen bellen via beeld, tekst en geluid. Iedereen die gebruik maakt van deze dienst kan zelf kiezen hoe hij of zij communiceert. Bijvoorbeeld via gebaren, tekst typen, praten, lippen aflezen of een combinatie daarvan. Wanneer een doof en horend persoon niet goed met elkaar kunnen communiceren, dan kunnen zij een tolk op afstand inschakelen. Dat noemen we een ‘teletolk.’ Welke voordelen heeft een teletolk? Je kunt de teletolk snel inschakelen als je meteen een tolk nodig hebt. Of de teletolk hoeft niet meer voor een kort afspraakje van vijf minuten een lange reis te maken. Dat is efficiënter. Het begrip teletolk is relatief nieuw. Belangrijke vragen zijn daarbij voor welke situaties teletolken handig kan zijn en aan welke kwaliteitseisen het moet voldoen.

 

Wat levert dit project op?

[youtube videoid=”MT8afBVFEuI”]

Het project levert kwaliteitsvoorwaarden op – of liever: kwaliteitscriteria. Dat zijn duidelijke handvatten voor iedere organisatie die haar teletolkdiensten gaat aanbieden. De kwaliteitscriteria geven bijvoorbeeld aan wat een gebruiker van een teletolk verwacht. Of hoe volgens de gebruiker bepaalde gesprekssituaties prettig verlopen. De kwaliteitscriteria worden aangeboden aan de overheid en zorgverzekeraars. Die zorgen voor financiering van een teletolkdienst en kunnen dan aangeven waaraan die dienst moet voldoen. Zodat de gebruiker er ook echt wat aan heeft. De kwaliteitscriteria worden ook beschikbaar gesteld voor iedereen die een teletolkdienst wil opzetten.

 

Gelijkwaardige deelname aan samenleving

[youtube videoid=”17L3vA8RP08″]

Het uiteindelijke doel van het project is het vergroten van de gelijkwaardige deelname aan de samenleving van doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Kortom: de maatschappelijke participatie wordt verbeterd. En het mooie is: de gebruikers bepalen die verbetering voor een belangrijk deel zelf!