Onderzoek

Doel KTT project en onderzoek

[youtube videoid=”Yr8Scaeg7Ps”]

Om de kwaliteitscriteria te kunnen formuleren op basis van feiten heeft het KTT-projectteam onderzoek gedaan.

De hoofdonderzoeksvraag luidde:

Welke factoren beĆÆnvloeden de kwaliteit van een teletolksessie?

Deze vraag is mede te beantwoorden door antwoorden te zoeken op enkele deelvragen. Wat zijn bijvoorbeeld geschikte situaties voor tolken op afstand en wat niet en waarom? Welke factoren bepalen de mate van geschiktheid en welke spelen geen rol? In hoeverre spelen zaken als ervaring of motivatie van tolken een rol? Is een ervaren tolk beter geschikt voor teletolken dan een onervaren tolk? Wat zijn de minimale technische randvoorwaarden van hardware en software om van teletolken een succes te maken? Het KTT-team ging met testen van verschillende teletolksituaties op zoek naar antwoorden op deze vragen.

 

Pilot opzet onderzoek

[youtube videoid=”sPcwr4mvYJQ”]

In dit onderzoeksverslag wordt een beschrijving gegeven van dit onderzoek en de gedane testen tot en met 1 mei 2013.

 

Leerpunten pilot

[youtube videoid=”FXhRWlqokag”]

Met ons project wilden wij erachter komen wanneer de teletolk nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld om op die manier snel een tolk te krijgen of omdat het handig en efficiƫnt is voor een heel korte tolkopdracht? We wilden ook uitzoeken hoe het met de kwaliteit staat, wat de gebruikers daarvan verwachten. Waar letten zij op? En is dat voor elke situatie hetzelfde, of juist niet? Op deze site hebben we een lijst gepubliceerd gebaseerd op ervaringen van tolkgebruikers: de kwaliteitscriteria.

 

Pilotonderzoek

[youtube videoid=”8buE1DDecB8″]

Voor het pilotonderzoek voerden testdeelnemers een gesprek met inzet van een teletolk. Na afloop van het gesprek wilden wij weten hoe de dove/slechthorende tolkgebruiker, de tolk en mogelijk ook de horende gesprekspartner het teletolkgesprek hebben ervaren. De testdeelnemers gaven het KTT-projectteam via ingevulde vragenlijsten en bijeenkomsten waardevolle informatie over de plus- en minpunten van het inschakelen van een teletolk.

Lees het completeĀ onderzoeksverslag.