Organisatie

Wie werken er aan dit project mee?

[youtube videoid=”Y70WFW-9VxU”]

Het project is een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Dovenschap en andere belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en personen met een spraak- en/of taalbeperking. Als belangenorganisaties hebben wij de handen ineen geslagen om het project tot een succes te maken. En het ministerie van VWS heeft de broodnodige subsidie verleend om dit project te kunnen starten.

 

De organisatie van het project

Het project is in januari 2012 gestart en loopt tot en met april 2014. Het project wordt uitgevoerd door het projectteam, dat op verschillende manieren wordt ondersteund door de stuurgroep en de klankbordgroep.
 
[youtube videoid=”lZ2RaRpNN_I”]

Over kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria omschrijven een optimale samenhang tussen technische, praktische, ethische, juridische en menselijke factoren. De criteria gaan over welke technische eisen er zijn, randapparatuur en interoperabiliteit, maar ook over hoe je teletolken uitvoert en wat er allemaal nog meer voor nodig is om een teletolkdienst goed te doen functioneren. De kwaliteitscriteria zijn formeel vastgesteld in de stuurgroep van het KTT-project door onder andere DovenschapNBTG en NSV. De criteria zijn een gezamenlijke afspraak tussen (vertegenwoordigende organisaties van) tolkgebruikers en tolken. Zij zijn het met elkaar eens dat dít de eisen zijn die wij moeten stellen aan teletolkdiensten. Enerzijds zijn de criteria bedoeld om duidelijkheid te bieden aan teletolkdienstverleners en aan teletolken over hoe zij een goede teletolkdienst kunnen leveren. Anderzijds bieden de criteria een referentiekader waarmee teletolkgebruikers de teletolkdiensten kunnen beoordelen op kwaliteit. De verwachting is dat deze criteria uiteindelijk leiden tot teletolkdiensten die een grotere participatie en een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking aan de samenleving bewerkstelligen.