Projectteam

Projectteam

Het projectteam voert het project uit. De projectleider functioneert als een algemeen manager; hij stuurt de projectmedewerkers aan en communiceert de voortgang van het project met de stuurgroep en klankbordgroep. De projectmedewerkers voeren in nauw overleg met de projectleider de taken uit. Zij doen onder andere onderzoek, organiseren testen, schrijven de criteria, het onderzoeksverslag en artikelen over het project, produceren voorlichtingsfilmpjes en maken deze website.

 

Projectteamleden (per 1 februari 2014):

Projectleider
Casper van der Velde
coƶrdinatie projectmedewerkers, verslaglegging, communicatie met stuurgroep en klankbordgroep en financiƫn

Projectmedewerker
Arnoud van Wijk
technische ondersteuning, onderzoek, testen, schrijven criteria en documentatie en website

Projectmedewerker
Wouter Bolier
onderzoek, analyse, schrijven criteria en artikelen, voorlichting en website

Projectmedewerker
Rike Baas
secretariƫle ondersteuning, tolkgebruikercoƶrdinator en post

 

Voormalige projectteamleden:

Projectleider
Stefan Russel
coƶrdinatie projectmedewerkers, verslaglegging, communicatie met stuurgroep en klankbordgroep, financiƫn en onderzoek

Projectmedewerker
Suzanne Heuft
tolkcoƶrdinator, onderzoek en analyse