Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de belangenorganisaties van doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking, van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) en van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV). Tijdens het project heeft de stuurgroep beslissingen genomen voor het project en keurde eventuele wijzigingen in het projectplan goed. De stuurgroep controleerde vooraf alle publicaties van het project, zoals het onderzoeksverslag en document kwaliteitscriteria.

De stuurgroep heeft verder als taak de informatie op deze website bij te houden en te controleren. Daarnaast kan de stuurgroep mogelijke vervolgprojecten, die raakvlak hebben met het project Kwaliteitscriteria TeleTolk, ondersteunen.

 

Stuurgroepleden (per 1 februari 2014):

Opdrachtgever

 

Tolkgebruikers

 

Tolken

  • Ruby Jaberg (NBTG)
  • Gea Duister / Wim Gerbecks (NSV)

 

Voormalige stuurgroepleden: