Doel

Kwaliteit

Doven en slechthorenden juichen het initiatief voor het introduceren van het gebruik van teletolken van harte toe. Het opent de deur voor nieuwe initiatieven voor tekst- en beeldcommunicatie en tolken op afstand.  Omdat dit relatief nieuw is, is er kans op grote  verschillen in de kwaliteit van de dienstverlening. Om problemen te voorkomen, wordt de gewenste kwaliteit van tevoren goed uitgezocht.

Die kwaliteit wordt in dit project bepaald. Dat doen we door ervaringen van gebruikers te meten. In een pilot wordt alvast een platform voor teletolk opgezet waarmee we gaan experimenteren. We gaan kijken wat goed loopt, wat niet goed gaat en hoe dat verbeterd kan worden.

Wat levert dit project op?

Het project levert kwaliteitsvoorwaarden op – of liever: kwaliteitscriteria. Dat zijn duidelijke handvatten voor iedere organisatie die haar teletolkdiensten gaat aanbieden. De kwaliteitscriteria geven bijvoorbeeld aan wat een gebruiker van een teletolk verwacht. Of hoe volgens de gebruiker bepaalde gesprekssituaties prettig verlopen.

De kwaliteitscriteria worden aangeboden aan de overheid en zorgverzekeraars. Die zorgen voor financiering van een teletolkdienst en kunnen dan aangeven waaraan die dienst moet voldoen. Zodat de gebruiker er ook echt wat aan heeft. De kwaliteitscriteria worden ook beschikbaar gesteld voor iedereen die een teletolkdienst wilt opzetten.

Meedoen!

Het uiteindelijke doel van het project is het vergroten van de gelijkwaardige(r) deelname aan de samenleving van doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. Kortom: de maatschappelijke participatie wordt verbeterd. En het mooie is: de gebruikers bepalen die verbetering voor een belangrijk deel zelf!

Wat doen we niet?

We houden ons bezig met de kwaliteit die de gebruiker uiteindelijk verwacht van de dienstverlener. Maar voor alle duidelijkheid, er zijn ook een aantal zaken waar wij ons niet mee bemoeien:

  • De technische specificaties van een bepaald systeem
  • De leveranciersmarkt
  • De productkwaliteit – behalve als die het opstellen van de kwaliteitscriteria belemmert