Projectteam

Het projectteam voert het project uit. De projectleider heeft daarbij de functie van algemeen manager. Veel van het uitvoerende werk ligt bij de projectassistent. De projectondersteuners voeren m.n. logistieke taken uit en geven de nodige ondersteuning. Er zijn verschillende ondersteuners: voor techniek, onderzoek en ontwikkeling. Dit is het team:

 • Projectleider
  • Casper van der Velde
 • Adviseur/ondersteuner communicatie technologie
  • Arnoud van Wijk
 • Analyses en ondersteuning
  • Wouter Bolier
 • Coördinatie en ondersteuning
  • Rike Baas