Technische info over Total Conversation

International Telecommunications Union (ITU)

Total Conversation (TC) is een telecommunicatieconcept op basis van de wereldwijde telefoniestandaarden van de International Telecommunications Union (ITU). Met TC zijn de gebruikers in staat om video, audio en Real-Time-Tekst (RTT) tegelijkertijd te gebruiken. Apparatuur en software die voldoen aan de Total Conversation-standaarden zijn interoperabel ongeacht de fabrikant of maker van het apparaat en/of de software.

 

In het kort

Samengevat is Total Conversation:
  • simultane overdracht van beeld, tekst en geluid
  • een internationale communicatiestandaard voor audio, video en tekst (RTT)
  • ‘One system to connect all.’ (E√©n systeem verbindt ons allemaal.)
  • interoperabel, dus onafhankelijk van fabrikant; je kunt zelf het type en merk kiezen
  • vastgelegd en daarmee verplicht in de Nederlandse Telecomwet als telecommunicatiestandaard voor de bemiddelingsdienst KPN Teletolk
  • goedgekeurd voor het gebruik van de toekomstige implementatie van 112 (Next Generation 112)
  • te gebruiken met √©√©n communicatieapparaat voor contact met/via het 112 alarmnummer, de KPN Teletolk bemiddelingsdienst en andere Tolk Op Afstand-diensten
  • gelijkwaardig aan spraaktelefonie

Met Total Conversation kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking gebruikmaken van één gestandaardiseerd communicatieapparaat voor alle vormen van teletolken, inclusief de KPN Teletolk bemiddelingsdienst. Zoals horende gebruikers met hun spraaktelefoon overal iedereen kunnen bellen ongeacht hun mobiele aanbieder en type telefoon.

 

Documenten over Total Conversation

Meer informatie en achtergrond over Total Conversation zijn onder andere te vinden in deze documenten: