Wat is teletolken?

Wat is teletolken?

Teletolken voorbeeld

Teletolken is de algemene en overkoepelende benaming voor de verschillende vormen van tolken op afstand (Grieks: tele). Teletolken is verder onder te verdelen in:

  • Telecomtolken
  • Tolken op afstand
    • Op afroep (on demand)
    • Op afspraak

Wat is een teletolk?

[youtube videoid=”cNFc-EHt6Ig”]

Een teletolk is een ‘gewone’ tolk, alleen is deze niet fysiek in dezelfde ruimte aanwezig als de tolkgebruikers. Een teletolk kan een gebarentolk NGT, NmG of een schrijftolk zijn en daarnaast een teamtolk of een relaytolk. De teletolk wordt op afstand ingeschakeld via Total Conversation communicatieapparatuur.

Begrippenlijst

Een uitgebreide begrippenlijst is te vinden in het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).