Teletolkpanel

Signaal logo van www.toegankelijk.nuMeld je aan voor het teletolkpanel!

Maak jij regelmatig gebruik van telefonische bemiddeling van KPN Teletolk of tolken op afstand van Tolknet?

Geef dan jouw mening over de nieuwe teletolkdiensten! Signaal wil namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden weten wat jij van deze nieuwe teletolkdiensten vindt. Ben je tevreden of ontevreden? Wat gaat er goed? Wat kan beter? Wat zijn jouw ervaringen? Laat dit weten aan Signaal door deelname aan het Teletolkpanel. Wij vragen je dan regelmatig een korte online vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan publiceren we ieder kwartaal en gebruiken we om op te komen voor de belangen van teletolkgebruikers en ons hard te maken voor verbeteringen van teletolkdiensten.

↓ Direct naar aanmeldformulier voor deelname aan het panel
↓ Meer informatie over teletolken via deze website

Na aanmelding sturen we je de inloggegevens en instructies voor het invullen van de vragenlijst.

 

Nieuwe bemiddelingsdiensten voor teletolken

Op 1 oktober 2013 is de nieuwe tekst- en beeldbemiddelingsdienst met de naam KPN Teletolk gestart. Deze nieuwe bemiddelingsdienst werkt met de internationale technologische standaard van Total Conversation. Dit zijn twee gevolgen van de gewijzigde Telecommunicatiewet, die voor doven, slechthorenden (SH) en mensen met spraak- en taalmoeilijkheden (TOS) verbetering moet brengen in telefonische toegankelijkheid. Tegelijkertijd zien we een toename van het gebruik van tolken op afstand. Zo biedt Tolknet al vanaf juli 2013 de mogelijkheid om met haar online bemiddelingsprogramma Tolkmatch via Total Conversation een tolk op afstand (op afspraak) in te schakelen.

 

Input kwaliteitscriteria

Dove, SH en TOS mensen hebben met de ‘Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers’ al openbaar gemaakt wat ze verlangen van de teletolkdiensten als KPN Teletolk en Tolkmatch van Tolknet. De kwaliteitscriteria zijn opgesteld op basis van onderzoek en input van tolkgebruikers en tolken. Deze criteria bieden teletolkdiensten een duidelijke leidraad om wensen van gebruikers direct in de praktijk toe te passen. Maar in hoeverre leven zij de criteria na? Welke wel en welke niet en waarom? En zijn er misschien criteria die moeten worden aangescherpt, verbeterd of aangevuld om een betere kwaliteit van de teletolkdienstverlening te bewerkstelligen?

 

Teletolkpanel

Om teletolkdiensten als KPN Teletolk en tolk op afstand van Tolkmatch tot een succes en voor gebruikers optimaal toegankelijk te maken, is het noodzakelijk dat de belangenorganisaties over concrete gegevens beschikken. Daarom heeft Signaal namens deze belangenorganisaties een ‘Teletolkpanel’ opgezet. Het doel van dit panel is om teletolkgebruikerservaringen te inventariseren, vast te leggen en periodiek te publiceren. Het gaat dan om zaken als tevredenheid over kwaliteit, uitvoering en toegankelijkheid voor dove, slechthorende en spraak- en/of taalbeperkte personen. Deze informatie heeft Signaal nodig voor overleg met beleidsmakers, uitvoerende partijen, leveranciers van Total Conversation en teletolkdienstverleners, zodat de dienstverlening aan doven en slechthorenden waar nodig verbeterd kan worden. De resultaten van het panel worden ook elk kwartaal gepubliceerd.

 

Zelf bijdragen aan Teletolkpanel

Jij kunt zelf een bijdrage leveren door je aan te melden voor het Teletolkpanel. Het is daarbij belangrijk dat je voldoet aan het volgende profiel, je:

  • bent bekend met regulier tolkgebruik
  • bent lid of donateur van een van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden
  • beschikt over Total Conversation communicatieapparatuur
  • gebruikt regelmatig, in ieder geval minimaal twee keer per maand, KPN Teletolk en/of Tolk op Afstand van Tolknet/Tolkmatch
  • bent bereid om een keer per twee weken een korte online vragenlijst in te vullen
  • bent bereid om eventueel aanvullende vragen (per mail) te beantwoorden

 

Voldoe je aan dit profiel en wil je graag deelnemen aan ons panel, dan kun je je aanmelden.

 

Aanmeldformulier

[contact-form-7 id=”566″ title=”Signaal aanmeldformulier Teletolkgebruikerspanel”]