De teletolk zelf

Icoon check

Kwaliteitscriteria voor de teletolk zelf

Van de teletolk wordt verwacht dat hij/zij vaardig is en bewust van de ethische, technologische en praktische mogelijkheden en beperkingen van tolken op afstand en van telecomtolken.

 

Telecomtolk

De telecomtolk:

 • Houdt zich aan de Telecomwet.
 • Is geregistreerd bij Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTG).
 • Houdt zich aan beroepscodes van gebaren- en schrijftolken, bijvoorbeeld van de NBTG, NSV of RID.
 • Volgt de reguliere kledingvoorschriften van tolken, met inachtneming van de volgende specifieke aandachtspunten voor gebarentolken:
  • extra oplettendheid op storende zaken zoals een reflecterende bril.
  • kleding die onvoldoende contrast vertoont met de achtergrond. Bijvoorbeeld een witte blouse bij een witte achtergrond is onduidelijk, een donkere blouse met witte achtergrond is wel duidelijk.
  • geen opvallend gestreepte, geblokte of geruite bovenkleding vanwege mogelijk storende patroonvorming door de camera.
 • Onthoudt zich tijdens het gesprek van zaken die het telecomtolken kunnen hinderen en/of afleidend kunnen zijn voor tolkgebruikers, zoals drinken, eten, roken of iets anders doen op de computer. Het drinken van water is wel toegestaan.
 • Zorgt dat zijn of haar mond goed zichtbaar is, zodat spraakafzien door de tolkgebruiker niet wordt belemmerd.
 • Heeft het recht om na 20 minuten telecomtolken een pauze van (minstens) vijf minuten te nemen.
 • Wordt geacht neutraal en onbevooroordeeld te tolken zonder zich te bemoeien met de inhoud van het gesprek.
 • Controleert regelmatig tijdens het tolken of de tolkgebruiker in staat is om het gesprek – technisch, niet inhoudelijk – goed te volgen en vraagt dit bij twijfel aan de tolkgebruiker na.
 • Geeft volledige informatie over wat hij of zij hoort, naast de spraak van de spreker(s) bijvoorbeeld ook achtergrondgeluiden of emoties in stemmen.
 • Geeft het onmiddellijk duidelijk aan bij de tolkgebruiker wanneer het gesprek door technische- of verbindingsproblemen wordt belemmerd.
 • Breekt de sessie na uitleg aan de tolkgebruiker af bij onvoldoende betrouwbaarheid of kwaliteit van de verbinding of de gebruikte apparatuur, waardoor het gesprek wordt belemmerd.
 • Beschikt over basiscomputervaardigheden en is goed vertrouwd met de verschillende varianten en technieken van Total Conversation-apparatuur.
 • Volgt bij onvoldoende technische kennis en/of computervaardigheden een training waarbij hij of zij leert omgaan met de computer en Total Conversation-apparatuur.
 • Communiceert individueel met de tolkgebruiker ter voorbereiding of bijsturing van een tolksessie.
 • Is zich bewust van de beperkingen van het telecomtolken:
  • Specifiek voor gebarentolken: aflezen van een beeldscherm is minder duidelijk, een gebarentolk kan vaker gebruik maken van indexgebaren en de telhand, waarmee bijvoorbeeld een opsomming kan worden benadrukt.
  • Specifiek voor schrijftolken: tekst laat beperkt informatie zien over emoties en mimiek van een spreker, een schrijftolk kan nadrukkelijk (interpretaties van) emoties van sprekers weergeven.
 • Verzekert zich ervan dat essentiële informatie zoals data en tijden correct getolkt wordt.

 

De tolk op afstand

Van de TOA-tolk wordt verwacht dat hij vaardig is en bewust van de ethische, technologische en praktische mogelijkheden en beperkingen van ‘tolken op afstand.’ De TOA-tolk:

 • Is geregistreerd bij Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTG).
 • Hanteert leveringsvoorwaarden, bijvoorbeeld van de beroepsverenigingen van gebarentolken (NBTG) en/of schrijftolken (NSV) en maakt die duidelijk en publiekelijk aan de tolkgebruiker(s) kenbaar. Wanneer de tolk werkt voor een TOA-dienstverlener, moeten de leveringsvoorwaarden van de TOA-dienstverlener gebruikt worden.
 • Houdt zich aan beroepscodes van gebaren- en schrijftolken, bijvoorbeeld van de NBTG, NSV of RID.
 • Volgt de reguliere kledingvoorschriften van tolken, met inachtneming van de volgende specifieke aandachtspunten voor gebarentolken:
   • extra oplettendheid op storende zaken zoals een reflecterende bril.
   • kleding die onvoldoende contrast vertoont met de achtergrond. Bijvoorbeeld een witte blouse bij een witte achtergrond is onduidelijk, een donkere blouse met witte achtergrond is wel duidelijk.
   • geen opvallend gestreepte, geblokte of geruite bovenkleding vanwege mogelijk storende patroonvorming door de camera.
 • Onthoudt zich tijdens de tolksessie van zaken die het telecomtolken kunnen hinderen en/of afleidend kunnen zijn voor tolkgebruikers, zoals drinken, eten, roken of iets anders doen op de computer. Het drinken van water is wel toegestaan.
 • Zorgt dat zijn of haar mond goed zichtbaar is, zodat spraakafzien door de tolkgebruiker niet wordt belemmerd.
 • Heeft het recht om na 20 minuten telecomtolken een pauze van (minstens) vijf minuten te nemen.
 • Wordt geacht neutraal en onbevooroordeeld te tolken zonder zich te bemoeien met de inhoud van het gesprek.
 • Controleert regelmatig tijdens het tolken of de tolkgebruiker in staat is om het gesprek – technisch, niet inhoudelijk – goed te volgen en vraagt dit bij twijfel aan de tolkgebruiker na.
 • Geeft volledige informatie over wat hij of zij hoort, naast de spraak van de spreker(s) bijvoorbeeld ook achtergrondgeluiden of emoties in stemmen.
 • Geeft het onmiddellijk duidelijk aan bij de tolkgebruiker wanneer het gesprek door technische- of verbindingsproblemen wordt belemmerd.
 • Breekt de sessie na uitleg aan de tolkgebruiker af bij onvoldoende betrouwbaarheid of kwaliteit van de verbinding of de gebruikte apparatuur, waardoor het gesprek wordt belemmerd.
 • Beschikt over basiscomputervaardigheden en is goed vertrouwd met de verschillende varianten en technieken van Total Conversation-apparatuur.
 • Volgt bij onvoldoende technische kennis en/of computervaardigheden een training waarbij hij of zij leert omgaan met de computer en Total Conversation-apparatuur.
 • Communiceert individueel met de tolkgebruiker ter voorbereiding of bijsturing van een tolksessie.
 • Is zich bewust van de beperkingen van het telecomtolken:
   • Specifiek voor gebarentolken: aflezen van een beeldscherm is minder duidelijk, een gebarentolk kan vaker gebruik maken van indexgebaren en de telhand, waarmee bijvoorbeeld een opsomming kan worden benadrukt.
   • Specifiek voor schrijftolken: tekst laat beperkt informatie zien over emoties en mimiek van een spreker, een schrijftolk kan nadrukkelijk (interpretaties van) emoties van sprekers weergeven.
 • Verzekert zich ervan dat essentiële informatie zoals data en tijden correct getolkt wordt.

De hierboven genoemde criteria zijn ook te vinden in hoofdstuk 2 (Telecomtolken) en hoofdstuk 4 (Tolk op Afstand) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).