Inrichting van tolkruimte

Storingsvrije tolkruimte

Schrijftolk in afgesloten tolkruimte

Bij teletolken zijn de beschikbaarheid van de dienst en de privacy van de tolkgebruiker belangrijke aandachtspunten. Om een optimale beschikbaarheid van de dienst te garanderen, moet de tolkruimte zoveel mogelijk vrij zijn van storende factoren.

Screenshot tolkruimte

Daarnaast is ook de privacy van belang: derden mogen de ruimte niet (zomaar) kunnen betreden of mee kunnen kijken of luisteren met het gesprek. Verder beschikt de tolk over een prettige werkplek. Dit laat zich vertalen in de volgende criteria:

 • De werkplek bevindt zich in een afsluitbare ruimte, zodat derden de ruimte niet (zomaar) kunnen betreden, per ongeluk in beeld kunnen komen of mee kunnen kijken of luisteren met het gesprek.
 • De werkplek bestaat minimaal uit een bureau, stoel, computer met toetsenbord en muis, een beeldscherm en een op de eigen USB-poort aangesloten headset en (web)camera.
 • De werkplek is vrij van geluiden van buiten, van echo, galm en overige storende en/of afleidende geluiden.
 • De werkplek is vrij van storende of afleidende visuele signalen van buiten, zoals hinderlijke lichtinval.
 • Indien ramen aanwezig zijn en derden de tolk aan het werk kunnen zien, zijn deze ramen voorzien van inkijkwerende folie of raambekleding.
 • Achter de tolk bevindt zich in het gehele blikveld van de camera een vlakke, neutrale en zacht gekleurde achtergrond, die in contrast staat met de kleding van de tolk.
 • Niet voor het teletolken benodigde apparatuur, zoals een printer, fax of privételefoon, is uitgeschakeld.
 • De tolk moet tijdens het gesprek altijd goed zichtbaar in beeld (kunnen) zijn.
 • De camera staat loodrecht tegenover de tolk.
 • De gebarentolk positioneert zich zodanig dat de gebarenruimte volledig kan worden benut; het bovenlichaam tot net iets boven het hoofd in het midden van het beeld met aan beide kanten ongeveer 50 centimeter armruimte.
 • De schrijftolk positioneert zich – in overleg met de tolkgebruiker – met het bovenlichaam of met het hoofd in het midden van het beeld.
 • Er is voldoende regelbare, diffuse belichting, licht dat alle kanten op schijnt, zodanig gepositioneerd dat op het gezicht en lichaam van de tolk en op de achtergrond achter de tolk geen schaduwen zichtbaar zijn.
 • De tolkruimte beschikt over mogelijkheden voor (geluidsarme) temperatuurregulering.
 • De tolkruimte beschikt over (geluidsarme) ventilatie.
 • Indien een teletolk vanuit huis werkt, zijn de eisen, wetten en regels van de dienstverlener van toepassing op de tolkruimte.

 

De hierboven genoemde criteria zijn te vinden in hoofdstuk 2 (Telecomtolken) en hoofdstuk 4 (Tolk op Afstand) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).