Verbinding en netwerk

Stabiele, veilige en betrouwbare internetverbinding

RouterTeletolken zijn verantwoordelijk voor een stabiele, veilige en betrouwbare internetverbinding waarmee de Total Conversation-communicatie ongehinderd verzonden en ontvangen wordt. De teletolk neemt daarbij de volgende punten in acht:

 • De bandbreedte van de internetverbinding bedraagt minimaal 512 kilobits per seconde up- en downloadsnelheid. -> Test je internetsnelheid met Speedtest.
 • Het Total Conversation-verkeer moet voorrang krijgen op de internetverbinding. Wanneer andere mensen gebruikmaken van hetzelfde netwerk mag de tolksessie daar geen hinder van ondervinden. Als het niet mogelijk is om Quality of Service te gebruiken in het netwerk, zorg er dan voor dat tijdens de tolksessie geen andere netwerkgebruikers actief zijn, die bijvoorbeeld bandbreedte kunnen gebruiken voor gamen, programma’s downloaden of online video’s bekijken.

 

Verbinding

Screenshot verbinding

 • De verbinding moet eind tot eind SIP ondersteunen zonder dat door eventuele aanwezigheid van andere VoIP-systemen in het thuis- of bedrijfsnetwerk het SIP-verkeer kan worden aangepast of overgenomen. Veel internetaanbieders bieden triple play aan, waarbij ook telefonie aanwezig is. Dat kan mogelijk de SIP-communicatie verstoren, waardoor de Total Conversation-toepassing niet (goed) functioneert.
 • De internetverbinding moet via een vaste ethernetkabel lopen. Dat geeft de minste storing en voorkomt vertragingen van de communicatie.
 • Draadloos internet (WiFi) is te instabiel en daarom niet toegestaan.
 • De internetverbinding mag verkeer van audio-, video- en Real-Time-Tekst niet blokkeren of beperken door bijvoorbeeld firewalls, gesloten poorten of afgeschermde netwerken.
 • De tolk controleert regelmatig, in ieder geval na elke (her)installatie, update of wijziging van het besturingssysteem en/of de Total Conversation-software, of de verbinding nog voldoet aan de minimale bandbreedte.
 • De internetverbinding van de tolk moet een lage latency hebben, een lage ping of vertraging, lager dan 50 milliseconden. -> Packett loss en latency kan je testen met Pingtest.
 • De verbinding naar/met de tolkgebruiker mag absoluut niet meer dan 400 milliseconden vertraging geven in de audio en video.
 • De internetverbinding van de tolk moet een packet loss van 0% hebben.
 • Het synchronisatieverschil tussen audio en video mag niet meer dan 100 milliseconden bevatten. Bij hogere verschillen is spraakafzien niet meer mogelijk en verstoort de communicatie.
 • De Real-Time-Tekst moet bijna tegelijkertijd (binnen 500 milliseconden, een halve seconde) van het moment dat de tekst gecreëerd is door de tolk bij de tolkgebruiker verschijnen om te voorkomen dat de schrijftolk te ver achterloopt op de te tolken spraak.

 

De hierboven genoemde criteria zijn te vinden in hoofdstuk 2 (Telecomtolken) en hoofdstuk 4 (Tolk op Afstand) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).