Omgaan met tolkgebruikers

Samenwerken met tolkgebruikers voor tolken

Teamwork

Tolken moeten goed samenwerken met tolkgebruikers voor het goed teletolken. Meer informatie hiervoor staat in de Richtlijnen bij telecomtolken en Richtlijnen bij tolken op afstand. De richtlijnen zijn niet in steen gebeiteld, maar wel relevant in combinatie met strikte naleving van de kwaliteitscriteria, omdat ze gaan over noodzakelijke afstemming en voorbereiding met tolkgebruikers. Het is daarbij belangrijk dat de teletolken de teletolkgebruikers wijzen op deze richtlijnen én op hoofdstuk 5 (Criteria voor gebruikers van teletolk(diensten)) in het document van kwaliteitscriteria. Maar het allerbelangrijkste blijft toch dat de tolken de kwaliteitscriteria nauwkeurig opvolgen; de kwaliteitscriteria wegen zwaarder dan de richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn adviezen. Tolkgebruikers en tolken kunnen in goed overleg kiezen om op een andere manier samen voor te bereiden.