Richtlijnen bij tolken op afstand

Voorbereiding

 • Gebruik uitsluitend de tolk setup zoals beschreven in de criteria.

 

Voorbereiding tolksituatie

 • Vraag aan de dove/slechthorende gebruiker of van de opdrachtgever zoveel mogelijk informatie van te voren over de tolk situatie, bij vergaderingen de notulen en agenda etc.
 • Ga 15 minuten voor aanvang verbinden met de gebruiker en controleer samen:
  • Is de video goed en duidelijk?
   • Verbinding storingsvrij en stabiel?
   • Voldoende licht zodat je de gebruiker goed kan zien.
   • Kan de gebruiker jou duidelijk zien met vloeiend beeld?
  • Is het geluid goed en duidelijk te ontvangen voor jou als tolk?
   • Microfoon goed geplaatst zodat alle gespreksdeelnemers te horen zijn?
  • Ben jij in het geval van stemtolken goed en duidelijk te horen voor de horende aanwezigheden?
  • Ben je in staat om de gebruiker goed te zien om zijn/haar gebaren af te lezen? (bij gebarentaal)
  • De gebruiker zal nu uitleggen wat Tolken op Afstand is aan de deelnemers van de tolk sessie als het nodig is.
   • Dat de tolk is verbonden met audio en video
   • Deze laat de microfoon zien waar mensen in moeten praten
   • Legt uit dat tolk geen gesprekspartner is en een geheimhoud plicht heeft.
  • Indien mogelijk, beweegt de gebruiker de camera/ apparaat rond zodat jij de te tolken omgeving kunt zien, zodat jij inzicht krijgt waar het afspeelt en waar de gesprekspartners zitten.
  • Vraag aan de gebruiker om informatie over de te tolken situatie indien er geen informatie tevoren is gestuurd naar jou.
   • Waar is het gesprek
   • Wat is het onderwerp
   • Wie zijn de gespreksdeelnemers? Laat deze deelnemers eventueel zelf hun naam doorgeven aan jou indien wenselijk.

 

Tolksessie

 • Spreek  met de gebruiker af hoe jij als tolk het gesprek kan onderbreken wanneer jij iets niet kan volgen.
  • Jij als tolk onderbreekt: Je zal via de luidsprekers aan de horenden vragen om langzamer te praten of iets te herhalen.
  • De gebruiker onderbreekt wanneer jij als Tolk het aangeeft. De gebruiker vraagt aan de horenden om herhaling of verduidelijking.
 • Spreek af met de gebruiker of jij mag ingrijpen bij technische problemen of dat je dat overlaat aan de gebruiker om de problemen op te lossen.
 • Hou in de gaten of de gebruiker in staat is om alles te volgen. Dat zal de gebruiker ook voor jou doen.
 • Je kunt altijd via Real-Time Tekst de gebruiker kunnen bereiken in geval van video of audio problemen.
 • Als de verbinding is verbroken, controleer of je tolk applicatie correct werkt en sta dan klaar om de nieuwe inkomende verbinding van de gebruiker te accepteren.
 • Als er problemen zijn met het geluid, geef dan aanwijzingen aan de gebruiker. Dat kan via gebaren of tekst gebeuren.
 • Las regelmatig pauzes in elke 20 minuten of een andere tijd in overleg met de gebruiker.
 • Wanneer de tolk sessie is afgelopen, zal de gebruiker duidelijk aangeven dat het afgelopen is. De gebruiker verbreekt daarna de verbinding.