Privacy en rechten

Privacy is heel belangrijk

Privacy

Privacy voor telecomtolken

Privacy van zowel tolken als tolkgebruikers bij telecomtolken dient te worden gewaarborgd.

 • De telecomtolk heeft zwijgplicht bij alle telecomtolksituaties, zoals die ook geldt volgens de bestaande beroepscodes van schrijftolken en gebarentolken.
 • Alle gesprekken die via de telecomtolkdienst plaatsvinden zijn 100% confidentieel. De telecomtolk mag geen details van het gesprek delen met andere personen. Zaken als geheimen, zakelijke relaties, bankgegevens en vermoedelijke criminele activiteiten zijn en blijven vertrouwelijk. Ook tijdens de tolksessie opgedane informatie en/of feiten mag de telecomtolk niet gebruiken en/of doorspelen aan derden.
 • Bij levensbedreigende situaties of gegronde vermoedens dat het mentale en/of fysieke welzijn van iemand in gevaar kan komen, kan de telecomtolk de zwijgplicht doorbreken, het gesprek onderbreken en ingrijpen door contact op te nemen met politie, hulpdiensten en/of overige aangewezen instanties.
 • De telecomtolk zorgt dat derden of andere tolken (aanwezig in het callcenter) het gesprek niet kunnen afluisteren of afkijken en bespreekt de inhoud van de tolksessie(s) niet met andere personen.
 • Om te zorgen dat de gesprekken inderdaad vertrouwelijk blijven, neemt de telecomtolk voorzorgsmaatregelen die het onmogelijk maken dat derden of andere tolken de gesprekken (deels) kunnen volgen.
 • Het opslaan of opnemen van tekst, audio en/of video van telefoongesprekken door telecomtolken is verboden, behalve wanneer alle gesprekspartners hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

 

Juridisch / Rechten voor telecomtolken

Telecomtolken is gebaseerd op de Telecomwet. Daarom gelden bij telecomtolken de volgende juridische zaken:

 • Het telecomtolken moet voldoen aan de Telecomwet.
 • Een telecomtolkgesprek is juridisch gelijkwaardig aan een spraaktelefoongesprek. De plichten en rechten die gelden bij spraaktelefonie zijn ook van toepassing op telefoongesprekken via de telecomtolkdienst.
 • Uitspraken in een telefoongesprek kunnen juridisch bindend worden opgevat. De tolk dient zich er daarom – bij enige twijfel – van te verzekeren dat de vertaling/vertolking correct is.
 • Wanneer er aanwijzingen zijn dat de telecomtolk of dienst misbruikt wordt of de tolk wordt verbaal aangevallen, via spraak, tekst of gebaren, moet de telecomtolk contact opnemen met de toezichthoudende supervisor om te bepalen wat de vervolgstappen zijn.

 

Privacy voor tolken op afstand (TOA)

Privacy van zowel tolken als TOA-tolkgebruikers dient te worden gewaarborgd.

 • De TOA-tolk heeft zwijgplicht bij alle tolksessies, zoals die ook geldt volgens de bestaande beroepscodes van schrijftolken en gebarentolken.
 • Alle gesprekken die via de TOA-dienst plaatsvinden zijn 100% confidentieel. De TOA-tolk mag geen details van het gesprek delen met andere personen. Zaken als geheimen, zakelijke relaties, bankgegevens en vermoedelijke criminele activiteiten zijn en blijven vertrouwelijk. Ook tijdens de tolksessie opgedane informatie en/of feiten mag de TOA-tolk niet gebruiken en/of doorspelen aan derden.
 • Bij levensbedreigende situaties of gegronde vermoedens dat het mentale en/of fysieke welzijn van iemand in gevaar kan komen, kan de TOA-tolk de zwijgplicht doorbreken, de sessie onderbreken en ingrijpen door contact op te nemen met politie, hulpdiensten en/of overige aangewezen instanties.
 • De TOA-tolk zorgt dat derden of andere tolken (aanwezig in het TOA-dienstencentrum) het gesprek niet kunnen afluisteren of afkijken en bespreekt de inhoud van de tolksessie(s) niet met andere personen.
 • Om te zorgen dat de gesprekken inderdaad vertrouwelijk blijven, neemt de TOA-tolk voorzorgsmaatregelen die het onmogelijk maken dat derden of andere tolken de gesprekken (deels) kunnen volgen.
 • Het opslaan of opnemen van tekst, audio en/of video van TOA-sessies door de TOA-tolk is verboden, behalve wanneer tolkgebruiker en gesprekspartners hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben geven. Van opgenomen of opgeslagen getolkte gegevens beschikt de TOA-tolk of de TOA-tolkdienst over het auteursrecht.

 

Juridisch / Rechten voor tolken op afstand (TOA)

Bij tolken op afstand gelden de volgende juridische zaken voor tolken:

 • Een TOA-sessie is juridisch gelijkwaardig aan een live tolksessie. De plichten en rechten die gelden voor tolken bij live tolksessies zijn ook van toepassing op TOA-sessies.
 • Aan opgenomen video en audio en opgeslagen teksten van TOA-sessies kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wanneer er aanwijzingen zijn dat de TOA-tolk of de dienst misbruikt wordt of de tolk wordt verbaal aangevallen, via spraak, tekst of Gebarentaal, moet de TOA-tolk contact opnemen met de toezichthoudende supervisor om te bepalen wat de vervolgstappen zijn.

De hierboven genoemde criteria zijn te vinden in hoofdstuk 2 (Telecomtolken) en hoofdstuk 4 (Tolk op Afstand) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).