Kwaliteitscriteria voor tolkgebruikers

Wat zijn tolkgebruikers?

Tolkgebruikers

Tolkgebruikers gebruiken een gebaren- of schrijftolk. Zij zijn doof, slechthorend (SH), horend of hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij kunnen een telecomtolk of een tolk op afstand inschakelen. Niet alleen tolken en dienstverleners, maar ook tolkgebruikers moeten de kwaliteitscriteria naleven voor het succesvol teletolken. Zij zorgen voor geschikte communicatieapparatuur waarmee via Total Conversation verbinding kan worden gemaakt met een tolk. Daarnaast nemen ze even de tijd (ongeveer 15 minuten van te voren) om voor te bereiden – samen met de tolk.

 

Kwaliteitscriteria voor tolkgebruikers

Screenshot kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria zijn gemaakt op basis van onderzoek naar ervaringen van tolkgebruikers en tolken, het naleven hiervan zorgt voor een goede kwaliteit tijdens het teletolken. Tolkgebruikers moeten geschikte apparaten gebruiken waarmee via Total Conversation een teletolk kan worden ingeschakeld.

Zie hoofdstuk 5 van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolkgebruikers en teletolken voor kwaliteitscriteria voor tolkgebruikers.

 

Onderdelen kwaliteitscriteria

Afbeelding van verbinding met schakels

De vierkantjes in de afbeeldingen hierboven zijn onderdelen van de kwaliteitscriteria. Als één onderdeel onvoldoende kwaliteit levert, dan is er geen optimale teletolksessie en is deze dus het zwakste schakel. Een rood vierkantje betekent dus een onvoldoende onderdeel.

Het is belangrijk om te realiseren dat de verschillende onderdelen van de kwaliteitscriteria opgesteld zijn als schakels in een ketting. Wanneer één schakel onvoldoende kwaliteit levert of niet (goed) functioneert, kan het een groot nadelig effect hebben op de totale kwaliteit van de teletolksessie. Dat is de zwakste schakel in de teletolkketting. Bijvoorbeeld wanneer het beeld, dat een tolk van een tolkgebruiker ziet, wazig is bij beweging doordat de webcam van de tolkgebruiker een te lage framerate (aantal beeldjes per seconde) heeft. Of er wordt geen gebruik gemaakt van een Total Conversation-applicatie, maar videobeeldbelsoftware zonder Real Time Text (RTT). Dan is het typen van moeilijke woorden of namen niet mogelijk is (als vervanging of aanvulling bij vingerspelling). Ook al heeft de tolk dan een goede internetverbinding en optimale verlichting, de matige kwaliteit van de webcam van de tolkgebruiker en het ontbreken van RTT leiden tot een lagere kwaliteit van de teletolksessie.