Verbinding en netwerk

Verbinding en netwerk voor tolkgebruikers

Screenshot verbinding

Als tolkgebruikers meer voldoen aan kwaliteitscriteria, hoe meer ze kunnen profiteren van het teletolken. De criteria voor de verbinding en netwerk zijn:

  • De internetverbinding is snel en stabiel
  • De snelheid is vanaf 512 kilobits per seconde (=0,5 megabits per seconde). → Test de snelheid via Speedtest.
  • Er is een lage latency (¹) tot 50 milliseconden, maar zeker niet meer dan 90 milliseconden. → Test de latency via Pingtest.
  • Packet loss (¹) is 0%. → Test de packet loss via Pingtest.
  • De verbinding moet eind tot eind Session Initiation Protocol (SIP) (²) ondersteunen.
  • De internetverbinding mag het audio, video en Real-Time-Tekst verkeer niet blokkeren of beperken door bijvoorbeeld firewalls, gesloten poorten of afgeschermde netwerken. Dit komt het meeste voor bij internet(netwerken) bij bedrijven, universiteiten en scholen.
  • Wi-Fi kan onstabiel zijn!Gebruik een netwerkkabel als het Total Conversation-apparaat een netwerkpoort heeft.
  • Bij gebruik van wifi, probeer zo dicht mogelijk bij het wifi-accesspoint (het apparaat waar de wifi vandaan komt, bijvoorbeeld de draadloze modem in de woonkamer) te komen voor een zo sterk mogelijk signaal.

 

¹ Als het internet op de tolklocatie door veel mensen tegelijkertijd gebruikt wordt, bijvoorbeeld op een school, dan is er mogelijk te weinig ruimte op het netwerk met als gevolg packetloss en latency.

² Session Initiation Protocol is een signaleringschecklist voor Internet Telefonie en Total Conversation. Een bekend probleem is dat door eventuele aanwezigheid van andere VoIP-systemen in het thuis- of bedrijfsnetwerk het SIP-verkeer kan worden aangepast of overgenomen. Dit gebeurt vaak bij het gebruik van telefonie in combinatie met internet. Dit wordt door de meeste ADSL-aanbieders aangeboden. De telefoon pakt dan als het ware het SIP-verkeer af, terwijl dat juist niet de bedoeling is.

De hierboven genoemde criteria zijn te vinden in hoofdstuk 5 (Criteria voor gebruikers van teletolk(diensten)) van het document Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers (PDF).