Omgaan met tolken

Samenwerken met tolken

Samenwerking puzzelDe tolkgebruikers moeten goed samenwerken met een tolk voor het goed teletolken. Op deze pagina staan tips voor een goede samenwerking, deze zijn verder uitgewerkt in Richtlijnen bij telecomtolken (KPN Teletolk) en Richtlijnen bij tolken op afstand.

Deze richtlijnen zijn adviezen. Tolkgebruikers en tolken kunnen in goed overleg kiezen om op een andere manier samen voor te bereiden.

Hoe kunnen tolkgebruikers de samenwerking met een tolk verbeteren?

  • Bij tolken op afstand (op afspraak): tolkgebruikers informeren de tolk vooraf, bijvoorbeeld door het sturen van een lijst met namen van gesprekspartners, notulen en/of agenda.
  • Bij telecomtolken of tolken op afstand (op afroep): tolkgebruikers geven aan het begin van een sessie een korte introductie over het doel van het gesprek.
  • Tolkgebruikers stellen redelijke eisen aan de tolk.
  • Tolkgebruikers stemmen bij aanvang van de sessie de communicatie af met de tolk.