Richtlijnen bij telecomtolken

Telecomtolken

Het is aanbevolen dat tolkgebruikers en tolken voorafgaand aan een telecomtolkgesprek in overleg met elkaar een aantal afspraken maakt. Het betreft dan voornamelijk afstemming over de taak- en rolverdeling tijdens het gesprek. Wie bepaalt bijvoorbeeld óf, hoe en door wie er uitleg wordt gegeven over de werking van telecomtolken? En wie grijpt in wanneer de horende persoon onverstaanbaar is? Sommige tolkgebruikers willen graag zelf zoveel mogelijk controle over het gesprek uitoefenen. Deze tolkgebruikers willen bijvoorbeeld zelf de uitleg geven over de werking van telecomtolken. Of ze willen in bepaalde situaties juist helemaal geen uitleg geven. En wanneer de horende persoon onverstaanbaar is, dan willen ze dat de tolk dit alleen naar hen vertaalt, waarna ze vervolgens zelf kunnen (bepalen of ze) vragen om herhaling. Maar er zijn ook tolkgebruikers die juist liever de tolk tijdens het telecomtolkgesprek wat meer op de voorgrond aanwezig willen laten zijn. Zij hebben liever dat de tolk het introductiepraatje over telecomtolken doet en zelf vraagt om herhaling en/of verduidelijking wanneer de horende spreker onverstaanbaar is. Dat zijn twee uitersten. De keuzes voor de taak- en rolverdelingen kunnen per persoon en per gesprek verschillen. Het is daarom verstandig en belangrijk dat tolkgebruikers en tolken hierover met elkaar afstemmen en werkbare afspraken maken. Hieronder staan richtlijnen die kunnen worden toegepast bij de afstemming en taak- en rolverdeling tussen tolkgebruikers en tolken.

Bij onderstaande richtlijnen geldt dat tolken de kwaliteitscriteria moeten (blijven) naleven.

Let op: Een tolkgebruiker kan er in bepaalde omstandigheden voor kiezen om niet voor te bereiden met de tolk en geen introductiepraatje te doen, bijvoorbeeld wanneer hij/zij belt met een bekend persoon of wanneer het een standaardgesprek betreft.

Technische voorbereiding is noodzakelijk bij het eerste gebruik van de telecomtolkdienst/bemiddelingsdienst. Daarna kan deze stap overgeslagen worden zolang dezelfde communicatieapparatuur gebruikt wordt. Onderaan deze pagina is “voorbereiding techniek” beschreven.

 

Voorbereiding telecomtolkgesprek

Voordat ze de te bellen persoon opbellen, bereiden tolkgebruiker en tolk samen het gesprek voor. Zij kunnen in overleg afspraken maken over de volgende punten:

Communicatiemethode

Bij beeldbemiddeling:

 • de tolkgebruiker spreekt, typt en/of gebaart
 • de tolk vertaalt van en naar NGT of NmG en de eventuele getypte tekst.

Bij tekstbemiddeling:

 • de tolkgebruiker spreekt en/of typt
 • de tolk vertaalt (achtergrond)geluiden en spraak naar tekst.
 • indien de tolkgebruiker tekst typt, vertaalt de tolk de tekst naar spraak.

Introductiepraatje over werking van telecomtolken

Keuze 1: De tolkgebruiker legt uit over de werking van telecomtolken en noemt in ieder geval communicatiemethode, geheimhoudingsplicht van tolk en dat het gesprek te beschouwen is als directe communicatie met tolkgebruiker

of

Keuze 2: De tolk legt uit over de werking van telecomtolken en noemt in ieder geval communicatiemethode, geheimhoudingsplicht van tolk en dat het gesprek te beschouwen is als directe communicatie met tolkgebruiker

of

Keuze 3: Er wordt geen uitleg gegeven

Verduidelijking bij onverstaanbaarheid

Keuze 1: De tolk vertaalt dat hij/zij iets niet verstaat, waarna de tolkgebruiker om ` verduidelijking kan vragen

of

Keuze 2: De tolk vraagt om verduidelijking als hij/zij iets niet verstaat

Informatie over het gesprek

Keuze 1: De tolk en tolkgebruiker wisselen informatie uit over bijvoorbeeld de bellende tolkgebruiker, de te bellen persoon/bedrijf/organisatie en het doel van het gesprek

of

Keuze 2: De tolkgebruiker geeft aan dat deze stap overgeslagen kan worden.

Het telecomtolkgesprek

Belproces

 • De tolk geeft het belproces door: nummer wordt gebeld, telefoon gaat over (ring ring), wordt opgenomen, mannenstem of vrouwenstem, lawaai, antwoordapparaat, etc.

Introductiepraatje

 • De tolkgebruiker legt de werking van telecomtolken uit en gaat verder met het gesprek.

of

 • De tolk legt de werking van telecomtolken uit en geeft aan de tolkgebruiker wanneer hij/zij het gesprek kan beginnen.

of

 • Deze stap wordt overgeslagen (alleen bij bekenden en speciale gesprekken!)

Verduidelijking bij onverstaanbaarheid

 • De tolk tolkt alleen wat er gezegd wordt door de gespreksdeelnemers. De tolk laat alleen aan de tolkgebruiker weten wanneer hij/zij iets niet (goed) verstaat. De tolkgebruiker kan kiezen om verduidelijking te vragen. Dat kan bijvoorbeeld door het laatste deel van het gesprek te herhalen.

of

 • De tolk laat gespreksdeelnemers weten wanneer een van hen onverstaanbaar is en verzoekt om verduidelijking.

Afsluiting

 • De tolkgebruiker of de te bellen persoon/organisatie/bedrijf geeft aan wanneer het gesprek is afgelopen en/of hangt eerst op.
 • De tolk hangt daarna pas op of na verzoek van een van de gespreksdeelnemers.

Voorbereiding techniek

Technische voorbereiding is noodzakelijk bij het eerste gebruik van de telecomtolkdienst/bemiddelingsdienst. Daarna kan deze stap overgeslagen worden zolang dezelfde communicatieapparatuur gebruikt wordt.

 • Gebruik alleen een Total Conversation-communicatieapparaat of programma.
 • Controleer de internetverbinding.
  • Is er internet aanwezig? (Gebruik bij voorkeur een vaste verbinding in plaats van draadloos als dat mogelijk is)
  • Is de snelheid minimaal 512 kilobits per seconde (0,5 Mbps) upload en download? Dit kan je testen met de Speedtest wanneer jouw Total Conversation-apparaat geen eigen internetsnelheidsmeter heeft.
 • (indien aanwezig) Bel het loopback testnummer om te controleren of de video, audio en real-time tekst naar behoren werken. Of doe een proef belletje met een bekende om de werking te testen.
 • Meestal op de werklocatie: vraag bij problemen hulp van de technische dienst of IT-helpdesk om het internet geschikt te maken voor Total Conversation en telecomtolken. De telecomtolkdienst kan op haar website instructies plaatsen, zoals het document Techniek voor Tolk op Afstand (PDF), voor de technische dienst of IT-helpdesk hoe zij het netwerk toegankelijk kunnen maken voor gebruik van Total Conversation.