Privacy en rechten

Privacy en rechten voor tolkgebruikers

Privacy

Privacy

Een tolkgebruiker:

  • Mag bij een ‘tolk op afstand’ (TOA)-sessie tekst, geluid en/of video alleen opnemen en opslaan na uitdrukkelijke toestemming van de tolk en de aanwezige gespreksdeelnemers.
  • Mag geen opgenomen en/of opgeslagen tekst, geluid en/of video van een TOA-sessie openbaar publiceren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Juridisch / rechten

De tolkgebruiker is zich bewust dat:

  • Een TOA-sessie is juridisch gelijkwaardig aan een live tolksessie. De plichten en rechten die gelden voor tolken bij live tolksessies zijn ook van toepassing op TOA-sessies.
  • Een telecomtolkgesprek is juridisch gelijkwaardig aan een spraaktelefoongesprek. De plichten en rechten die gelden bij spraaktelefonie zijn ook van toepassing op telefoongesprekken via de telecomtolkdienst.
  • Het opslaan of opnemen van tekst, audio en/of video van TOA-sessies door de TOA-tolkgebruiker is verboden, behalve wanneer TOA-tolk en gesprekspartners hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben geven. Van opgenomen of opgeslagen getolkte gegevens beschikt de TOA-tolk of de TOA-tolkdienst over het auteursrecht.
  • Aan opgenomen video en audio en opgeslagen teksten van TOA-sessies geen rechten kunnen worden ontleend.