Verbinding en Netwerk

De gebruikers van de tolken en dienstverleners eisen dat de criteria opgevolgd worden om een goede en betrouwbare teletolk dienst te gebruiken. En zo is het niks anders dan logisch dat er van de tolkgebruikers ook worden verwacht dat zij deze criteria ook opvolgen. Het is wel zo dat deze gebruikerscriteria minder zwaar zijn dan voor dienstverleners en tolken, maar mogen beslist niet vrijblijvend worden opgevat. En hoe meer je als gebruiker voldoet aan de kwaliteits criteria, hoe beter je de teletolk kan inzetten.

–        De internetverbinding moet voldoende snel en stabiel zijn.

–        De bandbreedte van internetverbinding dient een ongehinderde up- en downloadsnelheid te hebben van minimaal 512 kilobits per seconde voor betrouwbare Total Conversation-communicatie.

–        De internetverbinding moet een lage latency hebben (een lage ping of vertraging), lager dan 50 milliseconden maar niet meer dan 90 milliseconden.

–        De internetverbinding moet een packet loss van 0% hebben.Als de Internet op de te tolken locatie door heel veel mensen tegelijkertijd gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij een school, dan is er mogelijk te weinig ruimte op het netwerk en treedt er teveel gedrang op met als gevolg packetloss en latency.

–        De verbinding moet eind tot eind SIP ondersteunen (Session Initiation Checklist, signaleringschecklist voor Internet Telefonie en Total Conversation). Een bekend probleem is dat door eventuele aanwezigheid van andere VoIP-systemen in het thuis- of bedrijfsnetwerk het SIP-verkeer kan worden aangepast of overgenomen. Dit is heel vaak bij het gebruik van telefonie in combinatie met Internet wat door de meeste ADSL aanbieders aangeboden worden. De telefoon gaat dan als het ware het SIP verkeer afpakken terwijl dat juist niet de bedoeling is.

–        De internetverbinding mag het audio, video en Real-Time-Tekst verkeer niet blokkeren of beperken door bijvoorbeeld firewalls, gesloten poorten of afgeschermde netwerken. Dit komt het meeste voor bij Internet bij bedrijven, universiteiten, scholen en andere organisaties.

–        Gebruik een vaste ethernetkabel als het Total Conversation-apparaat een (ethernet)netwerkpoort heeft.

–        Bij gebruik van wifi, probeer zo dicht mogelijk bij het wifi-accesspoint (het apparaat waar de wifi vandaan komt, bijvoorbeeld draadloze modem in de woonkamer) te komen voor een zo sterk mogelijk signaal.