Leerpunten pilot

Met ons project willen wij erachter komen wat de teletolk zo nuttig kan maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ‘Je kunt op die manier snel een tolk krijgen’ of ‘Het is handig en efficiënt voor een heel korte tolkopdracht’.

Maar we willen ook uitzoeken hoe het met de kwaliteit staat, wat de gebruikers daarvan verwachten. Waar letten we dan op? En is dat voor elke situatie hetzelfde, of juist niet? Hier volgt een (voorlopige) lijst met dingen waarop wij letten, waarover we iets willen leren, waarvoor we jullie ervaringen als deelnemers nodig hebben:

  • Tolksoorten – Is elke tolkvorm geschikt voor tolk op afstand?
  • Ervaringsjaren – Hoeveel ervaringsjaren moet een tolk hebben voor het werk op afstand?
  • Leeftijd – Is de dienst met teletolk geschikt voor iedereen, van heel jong tot heel oud?
  • Communicatiebehoefte – Is de teletolk goed voor elke mogelijke communicatiebehoefte, zoals gebaren, schrijven of spraakafzien?
  • Achtergond – Waarop moet de tolk letten voor wat betreft de achtergrond of de kleding: welke combinatie is bijvoorbeeld goed te zien voor slechtzienden onder de doven en slechthorenden?
  • Randapparatuur – Welke apparatuur is prettig voor bepaalde situaties? Een smartphone, beeldtelefoon of teksttelefoon, laptop, tablet, PC etc.? Misschien is bij het doktersbezoek een PC niet handig, maar wel een laptop of webclient.
  • Duur – Er wordt ook uitgezocht hoe lang een tolkopdracht het beste kan duren. Werkt het teletolken bij een 5-minutengesprek anders dan bij een gesprek van meer dan een uur?
  • Aantal sprekers – Bij werkoverleg zijn er meer mensen betrokken. Wordt het (te) moeilijk om op afstand met meerdere sprekers te werken? En wat is dan teveel?
  • Verbinding – Een goede verbinding voor video, tekst en geluid is natuurlijk een belangrijke factor. Wat zijn daar de ervaringen mee: mobile network, Wifi of gewoon kabel?

 

Dit zijn allemaal mogelijke kwaliteitsfactoren. En de lijst is vast niet compleet. Heb jij misschien eerdere ervaringen opgedaan met een tolk via beeld- of teksttelefoon? Mail ons jouw ervaringen door: info@www.kwaliteitteletolk.nl. Elke ervaring is goed om van te leren!